Bestyrelsen

Støt Ulbølle Mølles Venner:

Fynske  Bank

0815-8159 562 833

Støt Ulbølles vartegn og meld dig ind

i foreningen Ulbølle Mølles Venner...

Bestyrelsen i Ulbølle Mølles Venner

Formand:

Ejner Knudsen

Strandhuse 15, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 24 77 52 63


Næstformand:

Steen T. Jensen

Karl Madsensvej 4, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 52 14 88 61


Kasserer:

Niels Henriksen

Karl Madsens Vej 5, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 24 41 71 46


Sekretær:

Keld Madsen

Vester Nørremarksvej 39

5762 V. Skerninge

Tlf. 30 33 06 18

Bestyrelse:


John Kramme

Vestervej 8, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 29 72 40 46


Bendt Murrekilde

Nyvej 45, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 20 23 97 41


Hans Otto Hovvang

Damsager 4, Ulbølle

5762 V. Skerninge

Tlf. 62 24 24 49

Ulbølle Mølle

                                                                 
                                                                         Mobile Pay 64337